بلسبوب

بلسبوب

مارک پریچارد، نویسنده و معلمی معنوی است که با نام بلسبوب فعالیت می کند. او در آثارش، بر اساس سال ها تجربه ی خود در تحقیق و به کارگیری علوم معنوی، فرایندی برای دگرگونی آگاهی را توصیف می کند. بلسبوب تا کنون کتاب ها و مقاله های متعددی را درباره ی تجارب خارج از بدن، آگاهی و بیداری معنوی به رشته ی تحریر درآورده و در برنامه های تلویزیونی و رادیویی زیادی حضور یافته است.

کتاب های بلسبوب

خیره به ابدیت