توفیق فهد

توفیق فهد

توفيق فهد متولد 1923 ، استاد برجسته اسلام شناسی و ادبیات عرب در دانشگاه استراسبورگ است.

کتاب های توفیق فهد

خدایان شبه جزیره