دیوید یوفی

دیوید یوفی

دیوید بی. یوفی استاد مکس و دوریس استار مدیر امور بازرگانی بین المللی در دانشکده بازرگانی هاروارد (HBS) است. پروفسور دیوید بی یوفی لیسانس خود را از دانشگاه براندیس و مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه استنفورد دریافت کرد، جایی که وی به مدت دو سال تدریس کرد و بیش از سه سال را به عنوان یک محقق ویزیت بین سالهای 1995 و 2020 گذراند. وی به مدت دو دهه ریاست بخش استراتژی دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد، برنامه مدیریت پیشرفته دانشگاه هاروارد، برنامه سازمان روسای جوان هاروارد، سازمان رئیس جهانی هاروارد، برنامه طلای YPO طلای هاروارد و همچنین چندین برنامه اجرایی دیگر را بر عهده داشته است. از 2006 تا 2012، او معاون ارشد دین و رئیس برنامه های آموزش و پرورش اجرایی دانشکده تجارت هاروارد بود. از سال 2015، یوفی دوره MBA را در زمینه استراتژی در صنایع فناوری پیشرفته آموخت. به بیش از 10 مقاله وی هرکدام بیش از 100 بار استناد شده است.

کتاب های دیوید یوفی

قواعد استراتژی