جان سامرسون

جان سامرسون

سر جان نیومنام سامرسون زاده ی 25 نوامبر 1904 و درگذشته ی 10 نوامبر 1992 ، یکی از مورخان برجسته معماری انگلیس قرن بیستم بود. سامرسون قبل از رفتن به هارو و کالج دانشگاه لندن و دریافت مدرک لیسانس در سال 1928 در یکی از دبستان های ریبر کسل تحصیل می کرد.او عمدتاً در مورد معماری انگلیس ، به ویژه دوره ی جورجیا می نوشت.

کتاب های جان سامرسون

معماری به زبان کلاسیک