مارتین پوکنر

مارتین پوکنر

مارتین پوکنر منتقد و فیلسوف ادبی است. وی قبل از دریافت دکتری در دانشگاه کنستانز، دانشگاه بولونیا و دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا تحصیل کرد. در دانشگاه هاروارد تا سال 2009 وی کرسی استادی H. Gordon Garbedian را در دانشگاه کلمبیا برگزار میکرد، وی همچنین به عنوان همكار دکتری تئاتر مشغول به كار بود. برنامه او هم اکنون رئیس دانشگاه بایون و آنیتا وین صندوق درام و ادبیات انگلیسی و تطبیقی را در دانشگاه هاروارد دارد. وی مدیر موسس دانشکده تئاتر و تحقیقات تئاتر ملون در دانشگاه هاروارد است.

کتاب های مارتین پوکنر

جهان مکتوب