فریتس امنتس

فریتس امنتس

فریتس امنتس (در 5 آوریل 1920 در Breinig ، در نزدیکی آخن) پیانو را با Heinz Schnngeler از سال 1936 تا 1939 در هاگن و کلن مطالعه کرد. از سال 1945 تا 1949 قبل از تدریس موسیقی در Hagen Musikseminar از 1949 تا 1963 به عنوان پیانیست و مدرس موسیقی کار می کرد.

کتاب های فریتس امنتس

متد اروپایی آموزش پیانو 1