شیوا مسعودی

شیوا مسعودی

شیوا مسعودی متولد سال 1353 ، مدرس تئاتر عروسکی ، کارگردان تئاتر ، عروسک گردان ، نویسنده و... می باشد. او در سال 1377 مدرک کارشناسی تئاتر خود را از دانشگاه تهران و در سال 1381 کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر اخذ نمود.

کتاب های شیوا مسعودی

کارنامه ی تلخکان