مایکل بوراووی

مایکل بوراووی

مایکل بوراووی متولد 15 ژوئن 1947 ، یک جامعه شناس انگلیسی است که در رابطه با نظریه اجتماعی مارکسیستی کار می کند. او به عنوان نویسنده ی آاثار در زمینه ی جامعه شناسی شهرت دارد. بوراووی همچنین در سال 2004 رئیس انجمن جامعه شناسی آمریکا بود و استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است. در سال 2006–2010 ، وی نایب رئیس کمیته انجمنهای ملی انجمن بین المللی جامعه شناسی (ISA) بود.

کتاب های مایکل بوراووی