جاناتان بی. تی. ایوانز

جاناتان بی. تی. ایوانز

جاناتان بي. تي. ايوانز متولد 30ژوئن 1948 ، استاد برجسته روانشناسی شناختی در دانشگاه پلیموت و مؤسس و سردبیر سابق ژورنال بین المللی "تفکر و استدلال" است.

کتاب های جاناتان بی. تی. ایوانز

تفکر و استدلال