کارولین باینبریج

کارولین باینبریج

کارولین باینبریج (CAROLINE BAINBRIDGE) (متولد: 18 فوریه 1970) خواننده فرهنگ بصری در دانشگاه روهامپتون، انگلستان است. او نویسنده سینما لارس فون تریر: اصالت و هنر (2007) و هماهنگ کننده فرهنگ و ناخودآگاه (2007) می باشد.

کتاب های کارولین باینبریج

شکستن امواج