پرویز اجلالی

پرویز اجلالی

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است که تاکنون آثار بسیاری از وی در حوزه های مختلفی از جامعه شناسی به ثبت رسیده است. او معتقد است که جامعه شناسی ما بسیار ضعیف است چرا که هنوز جامعه شناسی موجود جهانی را نفهمیده ایم.

کتاب های پرویز اجلالی