آلیس مید

آلیس مید

آلیس مید (ALICE MEAD) (متولد: ژانویه 11 ، 1952، بندر چستر، نیویورک، ایالات متحده) چندین کتاب در مورد کودکان در جوامع جنگ زده از جمله دختر کوزوو ، کتاب قابل توجه تجارت NCSS-CBC در زمینه مطالعات اجتماعی نوشت. او در ماین زندگی می کند.

کتاب های آلیس مید