جوزفین دانون

جوزفین دانون

جوزفین دانون (متولد 1941) دانشمند آمریکایی ادبیات تطبیقی و استاد آمریتا انگلیسی در گروه انگلیسی در دانشگاه ماین، اورونو است. تحقیقات و تخصص او نظریه فمینیستی، انتقاد فمینیستی، اخلاق حیوانات، و هر دو ادبیات اوایل مدرن و آمریکایی (به ویژه قرن نوزدهم) را با تمرکز ویژه بر سارا اوره جواهت نویسنده آمریکایی و رنگگرایان محلی پوشش داده است. او اخیراً تحصیلات خود را درباره ادبیات رنگ محلی به سنت اروپایی گسترش داد. همراه با مارتیل خیل، کارول جی آدامز و دیگران، دانون نظریه مراقبت از اقتصاد، ریشه در فمینیسم فرهنگی، را به حوزه اخلاق حیوانات معرفی کرد. دفتر انتشار یافته وی شامل نه کتاب، پنج کتاب ویرایش شده، پنجاه مقاله و پنج داستان کوتاه است.

کتاب های جوزفین دانون

نظریه ی فمینیستی