چرایل باردو

چرایل باردو

چرایل باردو متولد 20 سپتامبر 1971 ، نویسنده آمریکایی است. او به همراه خانواده در نزدیکی هارتفورد کانکتیکات زندگی می کند.

کتاب های چرایل باردو

سوفی دختر بلند پرواز