میا توکومیتسو

میا توکومیتسو

میا توکومیتسو دارای دکترای تاریخ هنر از دانشگاه پنسیلوانیا است. وی دارای بورس تحصیلی فولبرایت در آلمان (در دانشگاه هایدلبرگ) و یک بورس روبرت و کلاریس اسمیت از مرکز مطالعات پیشرفته در هنرهای تجسمی بوده است.

کتاب های میا توکومیتسو

کاری را بکن که دوست داری