حسام الدین واعظ زاده

حسام الدین واعظ زاده

حسام الدین واعظ زاده متولد سال 1343 ، دارای مدرک دکتری روابط بین الملل از دانشگاه لیدز انگلستان ، استادیار دانشکده مطالعات جهان می باشد. او تا کنون چند مقاله ئ کتاب منتشر کرده است.

کتاب های حسام الدین واعظ زاده