فومیکو انچی

فومیکو انچی

فومیکو انچی متولد 2 اکتبر ۱۹۰۵ و درگذشته ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ با نام هنری یوئدا فومیکو، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان زن ژاپنی در دوره شووا ژاپن بود.

کتاب های فومیکو انچی

صورتک ها