الیس گراول

الیس گراول

الیس گراول (متولد 1977) نویسنده و تصویرگر کتاب کودک کانادایی از مونترال، کبک است.
کتابهای اصلی و رمان های گرافیکی گراول بر محتوای حواس پرت و غالبا ناخوشایند تمرکز دارند. در سال 2012 ، او برای کتاب خود La Clé à molette یک جایزه استاندار عمومی برای تصویرگری کودکان به زبان فرانسه به دست آورد.
گراول بیش از سی کتاب تألیف کرده است و کار او به بیش از دوازده زبان ترجمه شده است. او قبل از اینکه تصویرگر شود، در زمینه طراحی گرافیک تحصیل کرد. گراول به دو زبان انگلیسی و فرانسه کتاب هایش را منتظر می کند.
او دختر نویسندگان François Gravel و Michèle Marineau است.

کتاب های الیس گراول

کرم


موش فاضلاب


حلزون بی صدف


عنکبوت


وزغ


مگس


شپش