کتایون ریزخراتی

کتایون ریزخراتی

کتایون ریزخراتی متولد سال 1356، فعالیت جدی‌ در حوزه شعر را از سال 1382 با کارگاه شعر منوچهر آتشی آغاز کرد. مجموعه شعر "به کسی نگو" این شاعر نامزد جایزه‌ شعر نیما و جایزه‌ شعر زنان (خورشید) شده است. "رو به روی هیچ‌کس"، "من و خواهرم"، "سانت‌هایی برای تینا" و "تسلیت به باد" عناوین آثار انتشار یافته او هستند.

کتاب های کتایون ریزخراتی

سانت هایی برای تینا


من و خواهرم