دیوید هلد

دیوید هلد

دیوید جاناتان اندرو هلد (27 اوت 1951 - 2 مارس 2019) یک دانشمند سیاسی انگلیسی بود که در نظریه سیاسی و روابط بین الملل تخصص داشت. وی یک انتصاب مشترک به عنوان استاد سیاست و روابط بین الملل برگزار کرد و استاد دانشگاه کالج بود، تا زمان فوت وی در دانشگاه دورام. او همچنین استاد مهمان علوم سیاسی در Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli بود. پیش از این وی به عنوان گراهام ولاس رئیس صندوق علوم سیاسی و مدیرعامل مرکز مطالعه مدیریت جهانی در دانشکده اقتصاد لندن بود. هلد به همراه دانیل آرشیبیگی در توسعه جهان وطنی و به ویژه دموکراسی جهان وطنی برجسته بودند. وی یک محقق فعال در زمینه جهانی سازی، حکمرانی جهانی بود و سردبیر مشترک ژورنال دانشگاهی Global Policy بود.

کتاب های دیوید هلد

نظریه های جهانی شدن