ریک سگل

ریک سگل

ریک سگل نویسنده و سخنران آمریکایی مستقر در فلوریدا می باشد. او 25 سال است که خرده فروش و صاحب یکی از موفق ترین فروشگاه های مستقل نیازهای بانوان در نیو انگند است. او همچنین کارشناس بازاریابی ، عضو موسس شورای مشاوره خرده فروشی دانشگاه جانسون و ولز و خالق انجمن فروشندگان خرده فروش است.

کتاب های ریک سگل

کسب و کار خرده فروشی