دیوید کانتر

دیوید کانتر

دیوید ویکتور کانتر زاده 5 ژانویه 1944 روانشناس است. وی فعالیت خود را به عنوان یک روانشناس معماری با مطالعه تعامل بین مردم و ساختمان ها ، انتشار و ارائه مشاوره در مورد طرح های دفاتر ، مدارس ، زندان ها ، مسکن و سایر فرم های ساختمان و همچنین بررسی چگونگی درک مردم از مقیاس بزرگ آغاز کردا. وی مجله روانشناسی محیط زیست را در سال 1980 راه اندازی کرد. فعالیت وی در معماری منجر به بررسی واکنش های انسانی در آتش سوزی ها و سایر موارد اضطراری شد. وی به مدت ده سال استاد روانشناسی دانشگاه سوری بود و در آنجا روانشناسی تحقیق را توسعه داد. او همچنین مؤسس و مدیر مرکز روانشناسی تحقیقاتی مستقر در دانشگاه لیورپول بود. از سال 2009 او در دانشگاه هادرسفیلد بود که مرکز تحقیقات بین المللی روانشناسی تحقیق را هدایت می کرد. وی در سال 2018 از آنجا بازنشسته شد. او استاد برجسته دانشگاه لیورپول است و همچنان در رابطه با روانشناسی محیط زیست و جرم و جنایات / پزشکی قانونی مطالبی منتشر می کند.

کتاب های دیوید کانتر

روان شناسی جنایی