رومیلا ردی

رومیلا ردی

رومیلا ردی متولد سال 1950 ، نویسنده پرفروش بین المللی است. او همچنین یک مربی و سخنران است که همدلی طبیعی او با اقشار مختلف جامعه ، درک بی نظیری از انگیزه ها و احساسات به آنها می دهد. بینش و مهارت های ارتباطی او در دو کتاب بسیار موفق در مورد چگونگی مدیریت تحول عاطفی آمده است.

کتاب های رومیلا ردی

برنامه ریزی عصبی-کلامی