لوسیا کاپاچیونه

لوسیا کاپاچیونه

لوسیا ک‍اپ‍اچ‍ی‍ون‍ه‌ (Lucia Capacchione) پرفروش ترین نویسنده مجله خلاق: هنر یافتن خود، ضفای کودک درون و بسیاری از کتاب های دیگر روش های Creative Journal برای بازیابی، بهبودی و برنامه ریزی زندگی است.

کتاب های لوسیا کاپاچیونه

شفای کودک درون