مگ گرین

مگ گرین

مگ گرین متولد 23 فوریه 1958 ، مورخ و نویسنده است. او نویسنده ی کتای های هنری لوئیس گیتس ، بیلی هالیدی ، جین گودال ، مادر ترزا و پاپ جان پاول دوم از مجموعه ی زندگی نامه گرین وود و همچنین بسیاری آثار دیگر است که بسیاری از آنها در مورد تاریخ آمریکا است.

کتاب های مگ گرین

مادر ترزا