مایکل روس

مایکل روس

مایکل روس زاده ۲۱ ژوئن ۱۹۴۰ در بیرمنگام انگلستان، یک فیلسوف زیست‌شناسی در دانشگاه ایالتی فلوریدا است که به خاطر کارهایش در زمینه مناقشه بین نظریه فرگشت و آفرینش‌گرایی، و نیز در زمینه تعیین حدود علم مشهور شده است. وی خود را یک خداناباور می‌داند ولی معتقد است، نظریه فرگشت با ایمان مسیحی می‌تواند سازگاری داشته باشد.

کتاب های مایکل روس

انقلاب داروینی