لئونارد ساسکیند

لئونارد ساسکیند

لئونارد ساسکیند زاده ۱۹۴۰ در نیویورک فیزیکدان برجسته آمریکاییست. او استاد دانشگاه استنفورد است و در چند مبحث فیزیک نظری از جمله کرومودینامیک کوانتومی و اصل هولوگرافیک شهرت دارد. او همچنین طرف پیروز در نبرد مشهور هاوکینگ-ساسکیند است.

کتاب های لئونارد ساسکیند

جنگ سیاهچاله