صدف درخشان

صدف درخشان

صدف درخشان متولد سال 1353 مهندس شیمی ، عضو انجمن متخصصین علوم و مهندسی صنایع غذایی ایران و شاعر است. از وی تا کنون چند مجموعه شعر منتشر شده است.

کتاب های صدف درخشان

ریل ها دور برگردان ندارند


مرد لاجوردی