عباس توفیق

عباس توفیق

عباس توفیق متولد سال 1313 ، در سال‌های آخر حیات نشریه توفیق ، از گردانندگان اصلی آن بود. برادران توفیق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۶ یک روزنامه‌ی طنز به نام «فکاهی» منتشر می‌کردند که به شدت مورد استقبال مردم قرار می‌گرفت. انتشار «فکاهی» که در زیر فشارهای شدید و سانسور و توقیف‌های مکرر تا سال ۱۳۵۰ خورشیدی ادامه پیدا کرد و سرانجام در تیرماه ۱۳۵۰ به دستور امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت برای همیشه بسته شد. عباس توفیق رئیس هیت تحریریه توفیق بود. عباس توفیق استاد در رشته جامعه‌شناسی مطبوعات و روانشناسی است. وی در کتاب تازه خود با نام «چرا توفیق را توقیف کردند» از علت توقیف این نشریه‌ی محبوب سخن گفته است.

کتاب های عباس توفیق

فابل های توفیق


آدم محتاط .!.