فرحناز علیزاده

فرحناز علیزاده

فرحناز علیزاده زاده متولد سال 1346 و کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. وی فعالیت هنری‌اش را در سال 85 با برگزیده شدن در جشنواره‌های متعدد داستانی به شکل جدی آغاز کرد و بعد از گذراندن دوره‌های متعدد نقد ادبی نزد اساتید متعدد دانشگاهی و بنام، به نوشتنِ نقد مکتوب در روزنامه‌ها و ماهنامه به فعالیت ادبی ادامه داد. علیزاده نخستین مجموعه داستانش را با تاخیر و وسواس در سال 90 زمانی به چاپ رساند که به‌عنوان منتقد، مدرس و داور جشنواره شناخته ‌شده بود.

کتاب های فرحناز علیزاده

سر سبیل هایت را نجو