هورست وولدمار جنسن

هورست وولدمار جنسن

هورست وولدمار جنسن (4 اکتبر 1913 - 30 سپتامبر 1982)، که با عنوان HW Janson منتشر شد، یک استاد تاریخ هنری آلمانی-آمریکایی متولد روسیه بود که بیشتر به تاریخ هنر خود معروف است، که برای اولین بار در سال 1962 منتشر شد و از آن زمان تاکنون بیش از چهار میلیون نسخه به پانزده زبان فروخته شده است.

کتاب های هورست وولدمار جنسن

تاریخ هنر


تاریخ هنر جهان