ریچارد مارک سینزبری

ریچارد مارک سینزبری

ریچارد مارک سینزبری (متولد 1943) یک فیلسوف انگلیسی است که استاد فلسفه در دانشگاه تگزاس، اوستین است. وی به دلیل کار خود در منطق فلسفی، فلسفه زبان و فلسفه های برتراند راسل و گوتلوب فرگه شناخته شده است. سینزبری دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد به دست آورد و سالها در کینگ کالج لندن تدریس کرد و در آنجا سوزان استبینگ استاد فلسفه بود. وی در سال 2002 استاد دانشگاه فلسفه در دانشگاه تگزاس در اوستین شد. وی از سال 1990 تا 2000 سردبیر مجله برجسته فلسفه ذهن بود. او در سال 1998 به عنوان عضو آکادمی انگلیس انتخاب شد.

کتاب های ریچارد مارک سینزبری

فلسفه منطق