میخاییل هاسکین

میخاییل هاسکین

ميخاييل هاسكين به مدت سی سال تاریخ نجوم را در دانشگاه کمبریج تدریس کرد و رئیس گروه تاریخ و فلسفه علوم بود. او همکار کالج چرچیل و همکار ارشد کالج سنت ادموند، کمبریج است. در سال 1970 او مجله تاریخ نجوم را تأسیس کرد، که از آن زمان تاکنون ویرایش شده است. وی رئیس سابق کمیسیون نجوم اتحادیه بین المللی نجوم و تنها تاریخ نگاری است که گفتمان دعوت شده ای را به اتحادیه داده است. در سال 2002 اتحادیه به افتخار وی نام Minor Planet 12223 را "Hoskin" نامید.

کتاب های میخاییل هاسکین