یاکوب بورکهارت

یاکوب بورکهارت

کارل یاکوب کریستف بورکهارت، (Jacob Burckhardt)، (۲۵ مه ۱۸۱۸ تا ۸ اوت ۱۸۹۷) تاریخ‌نگار سوئیسی فرهنگ و هنر و یک چهرهٔ تأثیرگذار در تاریخ‌نگاری هر دو زمینه بود. او به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی تاریخ فرهنگی شناخته شده‌است. زیگفرید گیدیون دستاورد بورکهارت را این‌گونه توصیف می‌کند: "کاشف بزرگِ عصرِ رنسانس، او برای اولین بار نشان داد که چگونه یک دوره باید در تمامیت آن ارزیابی و بررسی شود، نه تنها با نظر به نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری آن، بلکه همچنین از منظر بنیادهای اجتماعیِ زندگی روزمرۀ آن." شناخته‌شده‌ترین اثرِ او تمدن فرهنگی رنسانس در ایتالیا (۱۸۶۰) است.

کتاب های یاکوب بورکهارت