مارکوس ویکس

مارکوس ویکس

ماركوس ويكس نويسنده ی مجموعه کتاب های "در دقيقه ها" از جمله "روانشناسي در دقيقه ها" و "سياست در دقيقه ها" است. او کتابهای بسیاری دیگر نیز به نگارش درآورده و در گرد آوری چند کتاب مرجع معتبر کمک کرده است.

کتاب های مارکوس ویکس

تاریخ فلسفه به اختصار