مایکل کی سیمپسون

مایکل کی سیمپسون

مایکل کی. سیمپسون ، مشاور ارشد FranklinCovey ، بیش از بیست و پنج سال آموزش مدیران را برای تبدیل شدن به مربیان مؤثر، مربیگری و راهنمایی رهبران و مدیران برای تشویق و توسعه استعداد افراد خود - مهمترین سرمایه در هر سازمانی صرف کرده است. وی یکی از کارشناسان برجسته رهبری کسب و کار در جهان و مربیان اجرایی است ، که بیش از بیست و پنج سال را در پیشتاز توسعه مدیریت به عنوان نویسنده، سخنران و مشاور ارشد FranklinCovey گذراند - جایی که در رهبری اجرایی خود تدریس می کرد. نشست با دکتر استفان کاوی و دکتر رام چاران و به عنوان مشاور مدیریت در شرکتهای برتر از جمله ماریوت، جنرال موتورز، فریتو لای، لیلی، نایک، HSBC ، جان دیر ، اکسون مونبل و کوکا کولا.

کتاب های مایکل کی سیمپسون

هفت مهارت موثر مربیگری