ژولیت سرف

ژولیت سرف

جولیت سرف (متولد 1976) روزنامه نگار و منتقد فرانسوی، متخصص ادبیات و سینما است. او قبل از نوشتن برای مقاله ها و بخش علوم انسانی از Télérama ، برای عناوین گسترده ای از جمله ماهنامه مقالات، Magazine Philosophie ، Cahiers du Cinéma و Le Monde کار کرده است.

کتاب های ژولیت سرف

سینما و فلسفه