سوزان کوییلیام

سوزان کوییلیام

سوزان كوييليام زاده 1950 در لیورپول یک متخصص روابط است که در عشق و رابطه جنسی تخصص دارد.  او به عنوان مشاور نویسنده ، نویسنده ، مجری ، مشاور  و مربی مشغول به کار است. کوییلیام با چندین سازمان ارتباطی از جمله Relate و انجمن برنامه ریزی خانواده در ارتباط است و نویسنده 22 کتاب است که در 33 کشور و 24 زبان منتشر شده است.

کتاب های سوزان کوییلیام