اکرم جهانگیر

اکرم جهانگیر

اکرم جهانگیر متولد سال 1326، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی دعا درمانی, اسلام, دعا, سندرم تونل کارپ, قران, اب, اخلاق پزشکی, ادیان توحیدی, ارتعاش, الکترودیاگنوز می باشد.

کتاب های اکرم جهانگیر

تائو ت چینگ و سیمرغ