حسین احمدی رضایی

حسین احمدی رضایی

حسین احمدی رضایی متولد سال 1345، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی خودسازی, پاسخگویی, تحقیق روش‌شناسی, حاکمیت خوب, دانشگاه ازاد اسلامی, دانشگاهها و مدارس عالی مدیریت, راه و رسم زندگی, ... است.

کتاب های حسین احمدی رضایی