کارلی سوروزیاک

کارلی سوروزیاک

کارلی سوروزیاک در کارولینای شمالی بزرگ شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی از دانشگاه آکسفورد و دیگری در انتشار از شهر، دانشگاه لندن است. او نویسنده دو رمان برای نوجوانان است: اگر پرندگان پرواز به عقب و وحشی آبی وحشی.

کتاب های کارلی سوروزیاک

اگر پرنده ها برمی گشتند