جان رنی شورت

جان رنی شورت

جان رنی شورت (متولد 19 اکتبر 1951) استاد جغرافیا و سیاست های عمومی در دانشکده سیاست عمومی در دانشگاه مریلند، ایالت بالتیمور است. شورت در استرلینگ، اسکاتلند به دنیا آمد. وی در نزدیکی تولیبودی، دهکده ای از ایالت کلکمانشیر بزرگ شد. وی در دانشکده دستور زبان شهرستان، آکادمی Alloa شرکت کرد. کارشناسی ارشد جغرافیا را از دانشگاه آببرین در سال 1973 دریافت کرد. پس از آن دکترای جغرافیایی را از دانشگاه بریستول و با یک مقاله دریافت شده "تحرک مسکونی در بازار مسکن خصوصی بریستول" (1977) دریافت کرد. وی از سال 1976 تا 1978، عضو هیات علمی بعد از دکترا در دانشکده علوم جغرافیایی Bristol بود.

کتاب های جان رنی شورت

شهر نابرابر