لیز فنتون

لیز فنتون

لیز فنتون و لیزا استینک بیش از 30 سال بهترین دوست بوده اند و دبیرستان و کالج را با هم زنده مانده اند. آنها شش نویسنده از جمله THE TWO LILA BENNETTS را تألیف کرده اند. در زندگی سابق خود ، لیز در صنعت داروسازی کار می کرد و لیزا تهیه‌کننده نمایش گفتگو بود. آنها هر دو به همراه خانواده و چندین سگ نجات در سن دیگو ، کالیفرنیا ، زندگی می کنند.

کتاب های لیز فنتون

بازگشت به چهل سالگی