سالی گریندلی

سالی گریندلی

سالی گریندلی (متولد: 1953 ، Woolwich ، لندن، انگلستان) نویسنده کتاب های بی شماری برای کودکان است، از جمله "بدون دردسر در همه". وی دریافت کننده جوایز فدراسیون گروه های کتاب در انگلیس برای Shhh! است. او در گلوسترشایر انگلیس زندگی می کند.

کتاب های سالی گریندلی

دوستی برای چیست؟