سوزان بارتون

سوزان بارتون

سوزان بارتون اخیراً کارشناسی ارشد خود را در مدرسه هنر کمبریج به پایان رسانده است و عاشق طراحی در مهدکودک و مدارس ابتدایی محلی است. سوزان با همسر و دو فرزندش در آکسفورد زندگی می کند.

کتاب های سوزان بارتون

سرود سپیده دم