آلیس شرتل

آلیس شرتل

آلیس شرتل بیش از 40 کتاب نوشته است، بیشتر برای کودکان. خانم شرتل یک مادر و معلم سابق مدرسه ابتدایی فارغ التحصیل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. بسیاری از معروف ترین آثار او از نظر ماهیت شاعرانه است، هرچند که درباره موضوعات متنوعی می نویسد.

کتاب های آلیس شرتل