دیوید برکوویچی

دیوید برکوویچی

ديويد بركوويچي استاد زمین شناسی و ژئوفیزیک در دانشگاه ییل است. وی دریافت کننده جوایز بیشمار ، عضو اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا است.

کتاب های دیوید برکوویچی

منشا همه چیز در 100 صفحه