راجر دی. ویمر

راجر دی. ویمر

راجر ویمر دکتری خود را در تحقیقات رسانه های جمعی از دانشگاه بولینگ گرین ایالت اوهایو در سال 1976 دریافت کرد. اگرچه از سال 1972 در تحقیقات رسانه های گروهی شرکت داشته است. او استاد دانشگاه ویسکانسین ، استادیار دانشگاه می سی سی پی ، استادیار دانشگاه جورجیا و مدیر تحقیقات پخش Cox در آتلانتا است.

کتاب های راجر دی. ویمر