مارگارت جرج

مارگارت جرج

مارگارت جورج رمان نویس تاریخی آمریکایی است که در زندگی نامه های داستانی حماسی تخصص دارد. او به دلیل تحقیقات دقیق و مقیاس بزرگ کتابهایش شناخته شده است. او نویسنده رمان های پرفروش The Autobiography of Henry VIII (1986)، Mary Queen of Scotland and the Isles (1992)، Memoirs of Cleopatra (1997)، Mary Called Magdalene (2002)، Helen of Troy (2006)، الیزابت اول (2011) ، اعترافات جوان نرو (2017) ، و جلال قبل از تاریکی (2018) است. چندین مورد از این رمان ها پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز بودند و رمان کلئوپاترا در سال 1999 در یک مینیریژی ABC-TV با نام Emmy ساخته شد. در مجموع این رمان ها به 21 زبان منتشر شده اند. او در خط مقدم رمان نویسان تاریخی که امروز می نویسند، رتبه بندی شده است.

کتاب های مارگارت جرج

عشقها و خاطرات کلئوپاترا