حسن چابک

حسن چابک

حسن چابک متولد سال 1351، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی روابط بین اشخاص, اضطراب, شعر فارسی قرن 14, رفتاردرمانی عقلانی و عاطفی, شعر فارسی قرن 7, شعر فارسی مجموعه‌ها, مولوی، ... می باشد.

کتاب های حسن چابک

خاله زنک